Paintballparken

Paintballparken ligger på Hellerudsletta, som ligger like ved E6 på vei nordover mot Gardermoen, der du tar av til Hvam og Kjeller. Nøyaktig veibeskrivelse finner du på nettsiden til Paintballparken, nederst på siden.

Det beste med Paintball er at det er en lek for alle uansett kjønn eller alder (spillerne må ha fylt 16 år og ha skriftlig tillatelse fra foresatte frem til fylte 18 år). Spillene kan legges opp slik at alle får spilt like mye, og har like store sjanser uansett type markør (våpen), erfaring og fysiske begrensninger. Paintball er – når visse enkle og grunnleggende sikkerhetsregler følges – svært sikkert. Skader forekommer uhyre sjelden. I konkurranser av den “profesjonelle” typen settes det naturlig nok svært strenge krav til instruktører/dommere.

En av den vanligste spilletscenarioet er å dele inn i 2 lag. Det laget som vinner er det som først skyter ut alle på det motsatte laget. Et treff uansett hvor på kroppen eller markøren (våpenet) setter motstanderen ut av spill. Når et lag har vunnet starter man på nytt, med nye muligheter og sjanser. Det kan være bra å spille med flere liv for å øke spill-lengden for alle.

Paintball egner seg meget godt som en miljøskaper, ved kickoff eller på aktivitetsdag med kunder og/eller ansatte. Teamwork er svært viktig, og gruppen får anledning til å teste sin evne til samarbeid og ta raske beslutninger i stressende situasjoner. I utlandet, bl.a. England, blir paintball faktisk benyttet regelmessig i forbindelse med lederutviklingskurs.

Elementært utstyr som du trenger for å spille er:
Markør (våpen) med magasin og luftflaske, maske som beskytter ansikt, ører og hals, passende klær (kjeledresser kan leies i Paintballparken)
Kontakt paintballparken via nettsiden:

www.paintballparken.no